Супрацьдзянне карупцыі

План мерапрыемстваў па супрацьдзеянню карупцыі

                                                    

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Заведующий ГУО «Лунненский детский сад»

_________ Е.В. Калетинская

___  ___ 2023

 

 

План мероприятий

по противодействию коррупции

в государственном учреждении образования

«Лунненский детский сад» на 2023 год

 

№ п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные

1

Изучение антикоррупционного законодательства

Ежегодно

Заведующий Калетинская Е.В., заместитель заведующего по основной деятельности Буркас Н.А.

2

Ознакомление всех работников учреждения образования (в том числе вновь принимаемых) с памяткой о составах коррупционных преступлений

Постоянно

Заведующий

Калетинская Е.В.

3

Проведение информационно-разъяснительной и профилактической работы  с работниками  учреждения образования и с представителями родительской общественности по вопросам антикоррупционной деятельности на собраниях трудового коллектива

 

Заведующий

Калетинская Е.В.

4

Информирование работников учреждения образования  о случаях коррупционных правонарушений

Постоянно

Заведующий Калетинская Е.В., заместитель заведующего по основной деятельности Буркас Н.А..

5

Осуществление контроля за организацией воспитанников, исключение фактов хищения продуктов питания из учреждения образования

Постоянно

Заведующий Калетинская Е.В., заместитель заведующего по основной деятельности Буркас Н.А.

6

Осуществление контроля отработки рабочего времени работниками учреждения образования (в том числе и в ночное время)

Постоянно

Заведующий Калетинская Е.В., заместитель заведующего по основной деятельности Буркас Н.А., заведующий хозяйством Гаспорович Н.О.

7

Применение мер  дисциплинарного воздействия, вплоть до освобождения от занимаемой должности, к работникам допустившим нарушения антикоррупционного законодательства

При установлении фактов

Заведующий

Калетинская Е.В.

8

Размещение на сайте учреждения образования вкладки «Противодействие коррупции»  с последующим обновлением информацией, направленной на предотвращение коррупционных правонарушений

Постоянно

Заместитель заведующего по основной деятельности Буркас Н.А.

згарнуць

Карта карупцыйных рызык

ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад

загадчыка дзяржаўнай

установы адукацыі

“Лунненскі дзіцячы сад”

08.02.2023 № 25

 

 

 

Карта карупцыйных рызык

дзяржаўнай установы адукацыі

“Лунненскі дзіцячы сад”

 

Раздзел

работы

Вобласць дзейнасці,

дзе магчымы карупцыйныя рызыкі

Меры

прафілактыкі

Адказныя

асобы

Размеркаванне сродкаў матэрыяльнага стымулявання

 

Размеркаванне прэмій, надбавак, аказанне матэрыяльнай дапамогі

 

 

Правядзенне інфармацыйнай работы з членамі працоўнага калектыву па тлумачэнню калектыўнага дагавора і палажэнняў аб матэрыяльным стымуляванні.

Давядзенне да ведама членаў педагагічнага калектыву зместу загадаў аб матэрыяльным стымуляванні (штомесяц).

Афармленне пратаколаў пасяджэнняў камісіі па размеркаванні сродкаў матэрыяльнага стымулявання.

Распрацоўка і ўкараненне механізму ўнутранага аўдыту. Адпаведнасць устаноўленных загадам сум стымулюючага характару палажэнням аб матэрыяльным стымуляванні.

Загадчык установы адукацыі

Адукацыйная дзейнасць

Аказанне дадатковых платных адукацыйных паслуг.

Наяўнасць дагавораў на аказанне дадатковых платных адукацыйных паслуг паміж установай адукацыі і законнымі прадстаўнікамі.

Аплата за прадстаўленыя паслугі праз пералічэнне на банкаўскі разліковы рахунак установы адукацыі.

Загадчык установы адукацыі, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці

Узнагароджанне педагагічных работнікаў і навучэнцаў

Прадстаўленне работнікаў да ўзнагароджання ўзнагародамі раённых выканаўчых камітэтаў і Саветаў дэпутатаў;

хадайніцтва аб прадстаўленні да ўзнагароджання Гродзенскага аблвыканкама і Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў, Міністэрства адукацыі, дзяржаўнымі ўзнагародамі.

Абмеркаванне кандыдатур работнікаў для ўзнагароджвання на агульным сходзе працоўнага калектыву.

Арганізацыя працы камісіі па разглядзе ўзнагародных матэрыялаў.

Аб’ектыўнасць ацэнкі вынікаў працы.

Загадчык установы адукацыі, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці

Павышэнне кваліфікацыйнага ўзроўня работнікаў

Дзейнасць атэстацыйных камісій

Выкананне патрабаванняў Інструкцыі пры разглядзе матэрыялаў і правядзенні атэстацыі педагагічных работнікаў.

Выкананне патрабаванняў Інструкцыі пры разглядзе хадайніцтваў аб допуску да атэстацыі.

Папярэджанне аб персанальнай адказнасці членаў камiсii.

Загадчык установы адукацыі, члены атэстацыйнай камісіі

Накіраванне на перападрыхтоўку педагагічных работнікаў

Прыняцце рашэнняў аб накіраванні педагагічных работнікаў на перападрыхтоўку.

Матывацыя прычын накіравання педагагічных работнікаў на перападрыхтоўку пры прыняцці рашэння аб накіраванні.

Загадчык установы адукацыі

Арганізацыя прыёму выхаванцаў ва ўстанову адукацыі

Залічэнне выхаванцаў ва ўстанову адукацыі

Размяшчэнне інфармацыі на стэндах і сайце ўстановы адукацыі.

Кантроль за залічэннем выхаванцаў ва ўстанову адукацыі

Загадчык установы адукацыі, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці

Прыём на работу

Прыём на працу (на пасады намесніка кіраўніка, педагагічных работнікаў і інш.);

прыём на працу і блізкіх сваякоў.

Адпаведнасць адукацыі кваліфікацыйным патрабаванням, якія прад’яўляюцца згодна АКДП і АТКД.

Захаванне парадку ўзгаднення прызначэнняў на кіруючыя пасады, прыёму на працу педагагічных работнікаў, маладых спецыялістаў.

Афармленне абавязацельстваў дзяржаўных службовых асоб (для кіруючых работнікаў і работнікаў, якія ажыццяўляюць арганізацыйна-кіраўніцкія функцыі).

Выкананне патрабаванняў заканадаўства пры прыёме на працу блізкіх сваякоў.

Прадастаўленне кіраўнікамі дэкларацый аб даходах і маёмасці.

Загадчык установы адукацыі

Работа па сумяшчальніцтву

Прыём на працу па сумяшчальніцтву, у тым ліку членаў адміністрацыі.

Выкананне патрабаванняў па абмежаванні працы па сумяшчальніцтве кіраўнікоў.

Афармленне абязацельстваў дзяржаўных службовых асоб (да прыёму на працу).

Захаванне абмежаванняў, устаноўленых заканадаўствам, у працы па сумяшчальніцтве.

Захаванне парадку складання, зацвярджэння, узгаднення, азнаямлення з графікамі работы па сумяшчальніцтву.

Арганізацыя сістэмы кантролю за адпрацоўкай працоўнага часу па сумяшчальніцтву.

Загадчык установы адукацыі

Правядзенне працэдуры дзяржаўных закупак

На ўзроўні первічнай прафсаюзнай арганізацыі: закупка навагодніх і святочных падарункаў для работнікаў.

Ажыццяўленне пастаяннага кантролю дадзеных бухгалтарскага ўліку, наяўнасці і дакладнасці першасных дакументаў бухгалтарскага ўліку, эканамічнай абгрунтаванасці расходаў у адпаведнасці з зацверджанай сметай.

Правядзенне тлумачальнай работы па папярэджанні карупцыйных злачынстваў.

Арганізацыя ўзаемадзеяння з праваахоўнымі органамі.

Загадчык установы адукацыі, старшыня первічнай прафсаюзнай арганізацыі

Юбілейныя даты ўстаноў адукацыі і педагагічных калектываў

Святкаванне юбілеяў устаноў адукацыі, юбілейных дат у жыцці кіраўнікоў і педагагічных работнікаў

Правядзенне тлумачальнай работы на агульнашкольных бацькоўскіх сходах, агульных сходах працоўнага калектыву.

Загадчык установы адукацыі, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці, педагагічныя работнікі

Гаспадарчыя аперацыі (налічэнне зарабатнай платы, правядзенне рамонтаў)

Складанне табеля ўліку адпрацоўкі рабочага часу;

узаемныя разлікі з падрадчыкамі падчас і пасля правядзення бягучага і капітальнага рамонту.

Правядзенне як унутранага, так і знешняга аўдыту фінансава-гаспадарчай дзейнасці.

Папярэджанне службовых асоб аб адказнасці за парушэнне карупцыйнага заканадаўства.

 

Загадчык установы адукацыі, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці

Паступленне безвыплатнай (спонсарскай) дапамогі

Улік паступлення безвыплатнай (спонсарскай) дапамогі

Афармленне дагавора аб аказанні спонсарскай дапамогі.

Інфарміраванне педагагічнай і бацькоўскай грамадскасці аб расходаванні спонсарскіх сродкаў.

Загадчык установы адукацыі

Паступленне добраахвотных бацькоўскіх узносаў

Дзейнасць бацькоўскага камітэта.

Дзейнасць апякунскага камітэта.

Справаздачы аб рабоце бацькоўскага і папячыцельскага саветаў.

Кантроль за працай бацькоўскіх і апякунскага саветаў.

Інфармаванне бацькоўскай і педагагічнай грамадскасці аб расходаванні сродкаў, якія паступілі на рахунак установы адукацыі, у якасці добраахвотных бацькоўскіх узносаў.

Правядзенне анкетавання сярод бацькоўскай грамадскасці.

Размяшчэнне на сайце ўстановы адукацыі фінансавых справаздач бацькоўскага і апякунскага саветаў аб выкарыстанні фінансавых сродкаў.Правядзенне асабістага прыёму грамадзян.

Старшыня бацькоўскага і апякунскага саветаў, Загадчык установы адукацыі

згарнуць

Пералік асоб з найбольш высокім карупцыйным рызыкам

ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад загадчыка дзяржаўнай

установы адукацыі

“Лунненскі дзіцячы сад”

08.02.2023 №25

Пералік
асоб з найбольш высокай карупцыйнай рызыкай

 

Функцыі

Абавязкі

Пасада

Арганізацыйна-распарадчыя

Кіраўніцтва дзейнасцю ўстановы адукацыі. Растаноўка і падбор кадраў, арганізацыя працы работнікаў.

Падтрыманне дысцыпліны, прымяненне мер заахвочвання, прыцягненне да дысцыплінарнай адказнасці.

Загадчык установы адукацыі, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці

Адміністрацыйна-гаспадарчыя

Ажыццяўленне паўнамоцтваў па кіраванні і распараджэнні маёмасцю і грашовымі сродкамі.

Загадчык установы адукацыі

Выкананне

юрыдычна значных дзеянняў

Здзяйсненне дзеянняў, у выніку якіх наступаюць або могуць наступіць юрыдычна значныя наступствы ў выглядзе ўзнікнення, змены або спынення праваадносін

Загадчык установы адукацыі

згарнуць

Нарматыўныя дакументы па супрацьдзеянні карупцыі

Изображение ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией».

Изображение  ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

Изображение  ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (вредакции Закона Республики Беларусь от 05.01.2015г. № 231-З (редакция 10.07.2015г.).

Изображение  ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 4 января 2003 г. № 174-З «О декларировании физическими лицами доходов и имущества».

Изображение ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 16 января 2016г. № 19 «О некоторых вопросах декларирования доходов и имущества государственными служащими и иными категориями лиц».

 Изображение ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

згарнуць