Работа РМА ў 2022/2023 навучальным годзе

ТЭМА: "Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагагічных работнікаў па фарміраванні сацыяльна-маральных і асобасных кампетэнцый дзяцей дашкольнага ўзросту"

Мэта: пастаяннае павышэнне прафесійнага майстэрства выхавацеляў дашкольнай адукацыі, асваенне імі найбольш рацыянальных метадаў і прыёмаў навучання і выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту з улікам дасягненняў сучаснай педагагічнай навукі і эфектыўнай педагагічнай практыкі па фарміраванні сацыяльна-маральных і асобасных кампетэнцый дзяцей дашкольнага ўзросту, зыходзячы з сучасных патрабаванняў. Трансляцыя педагагічнага досведу. 

Асноўныя задачы метадычнай работы ў 2022/2023 навучальным годзе:

 

 1. Забяспечыць своечасовае і якаснае асваенне педагогамі нарматыўнай, прававой і вучэбна-метадычнай базай.
 2. Павышаць і ўдасканальваць прафесійную кампетэнтнасць выхавацеляў дашкольнай адукацыі па фарміраванні сацыяльна-маральных і асобасных кампетэнцый дзяцей дашкольнага ўзросту
 3. Удасканальваць педагагічнае майстэрства выхавацеляў дашкольнай адукацыі шляхам выкарыстання нетрадыцыйных форм і метадаў работы з дзецьмі па фарміраванні сацыяльна-маральных і асобасных кампетэнцый дзяцей дашкольнага ўзросту.
 4. Сістэматызаваць прадстаўленні выхавацеляў дашкольнай адукацыі аб асноўных напрамках работы па фарміраванні ў дзяцей дашкольнага ўзросту асноў бяспекі жыццядзейнасці;
 5. Актуалізаваць здольнасць аналізаваць вопыт педагогаў з мэтай зносін і пераносу эфектыўных форм, метадаў і прыёмаў у практыку работы. Стварыць умовы для абмену меркаваннямі, стымуляваць развіццё ініцыятывы і творчасці.

 ПАДРАБЯЗНЕЙ

 

 

Заседание 1 РМО

Заседание 1 РМО

Практикум

 

згарнуць

Заседание 2 РМО

Заседание 2 РМО 08.12.2022

Ход проведения

 

2. Теоретическая часть

2.1 Понятия, сущность социально-нравственного и личностного развития детей дошкольного возраста.

Лава Марина Николаевна, воспитатель дошкольного образования 

ГУО «Милевичская средняя школа»»

 

 

2.2. Базовые компоненты социально- нравственного и личностного развития воспитанников

 Ольховик Елена Эдуардовна, воспитатель дошкольного образования ГУО «Рогозницкая средняя школа"

 

 

 

2.3. Формы организации работы по формированию социально- нравственных      и личностных компетенций детей дошкольного возраста. Из опыта работы

Еремейчик Ольга Марьяновна,

воспитатель дошкольного образования   

ГУО «Дубненский  детский сад "   

  

2.4. Современные подходы к взаимодействию учреждения дошкольного образования и семьи по формированию социально-нравственных и личностных компетенций детей дошкольного возраста. Из опыта работы

Павлючук Татьяна Александровна, воспитатель дошкольного образования

ГУО «Дубненский  детский сад "

   

III Практическая часть

Просмотр и анализ организованной деятельности с воспитанниками: занятие по образовательной области «Ребёнок и общество»

 

"У ПОШУКАХ КВЕТКІ ДАБРЫНІ " занятак па адукацыйнай галіне “Дзіця і грамадства”  для дзяцей старшай группы.

Самааналіз занятку

Кивейша Людмила Павловна,

воспитатель дошкольного образования

ГУО «Дубненский  детский сад "

 

Интерактивная игра с педагогами «Технологии сотрудничества» 

 

                                   

IV Педагогический сундучок

Домашнее задание: Оформление картотеки игр, направленных на социально-нравственное и личностное развитие детей дошкольного возраста.

 

  ГУО «Гудевичский детский сад»

  ГУО «Куриловичская средняя школа»

 ГУО «Лунненский детский сад»

 ГУО «Милевичская средняя школа»

 ГУО «Песковская средняя школа »

 ГУО "Рогозницкая средняя школа"

 ГУО «Детский сад №4 г. Мосты»

 ГУО «Детский сад №1 г.Мосты»

 ГУО «Дошкольный центр развития ребенка»

 ГУО «Правомостовский детский сад»

Как это было

згарнуць

Заседание 3 РМО

Ход проведения

  

 1. Теоретическая часть

1.1 Содержание образовательной среды в учреждении дошкольного образования для организации образовательного процесса по формированию социально-нравственных и личностных компетенций воспитанников. Из опыта работы

    

Скируха Валентина Михайловна,

воспитатель дошкольного образования     

ГУО «Гудевичский детский сад»

 

 

1.2. Использование развивающих педагогических технологий, методов и приемов для формирования социально-нравственных и личностных компетенций воспитанников. Из опыта работы

  

Нарута Елена Владимировна,

воспитатель дошкольного образования

ГУО «Гудевичский детский сад»

 

 1.3. Взаимодействие с законными представителями воспитанников по вопросам формирования социально-нравственных и личностных компетенций ребенка в условиях семьи. Из опыта работы 

 

Заневская Ольга Валентиновна,

воспитатель дошкольного образования

ГУО «Гудевичский детский сад»

 

 1. Практическая часть
 2. Просмотр занятия по образовательной области «Ребенок и общество» (виртуальная экскурсия по родному агрогородку).

 

 1. Самоанализ и анализ занятия.

Горячко Рита Геннадьевна,

воспитатель дошкольного образования

ГУО «Гудевичский детский сад»

2.2 Интерактивная игра с педагогами «Моя Родина- Беларусь» 

 

IV. Педагогический сундучок

ОООО

Как это было

згарнуць

Заседание 4 РМО

Ход проведения

 

І. Основная часть

 1. Мастер-класс «Взаимодействие педагогических работников с семьями воспитанников по вопросам пропаганды здорового образа жизни»
 2.  

2.2. Интерактивная игра с педагогами «Педагогический ринг»

Педагогическая копилка «Вернисаж педагогических идей»

ЛЛЛ

   

 

Как это было

 

 

 

згарнуць